W co gra fed

W co gra fed
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jak mówi teoria zachowań biurokratycznych, Fed może podejmować różnego rodzaju gry, maskując swoje działania tak, aby uniknąć ingerencji Kongresu. W 1975 r. Kongres przyjął House Concurrent Resolution Act 133, który zobowiązywał Fed do przedstawiania komisjom ds. bankowości w Kongresie i w Białym Domu kwartalnych raportów, wskazujących docelowe wielkości .-.zrostu agregatów pieniężnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz określających, na ile udało się zrealizować poprzednio wytyczone cele. Jedną z gier, jakie prowadziła Fed, było podawanie wartości nie jednego, lecz kilku agregatów (takich jak Ml, M2 i M3): kiedy Fed zdawała przed Kongresem sprawozdanie ze swoich osiągnięć, zawsze wskazywała ten agregat pieniężny, którego stopa wzrostu okazała się najbliższa zakładanej. Poza tą sprytną taktyką Fed opracowała procedurę takiego ustalania docelowych wartości agregatów pieniężnych (nazywaną odchylaniem bazo-uY/ra), która zwiększała prawdopodobieństwo tego, że uda się jej zrealizować zakładane wielkości i uniknąć konfliktu z Kongresem. Co kwartał Fed zmieniała docelowe wartości agregatów pieniężnych, dostosowując docelowe stopy wzrostu do ostatniej wielkości agregatu (nowej bazy). Kiedy Fed przekraczała wyznaczone wartości, co po 1975 r. zdarzało się często, podnosiła przyszłe wielkości docelowe, zmniejszając prawdopodobieństwo tego, że agregaty pieniężne w przyszłości przekroczą ustalone limity. Analogicznie, jeśli wyznaczone wielkości okazywały się za wysokie, zmieniała przyszłe wartości docelowe na niższe, zmniejszając prawdopodobieństwo tego, że agregaty pieniężne w przyszłości spadną poniżej zadeklarowanych limitów. Kolejne akty prawne ograniczyły możliwości Fed do zmiany bazy dla wartości docelowych tylko raz na rok, co znacznie zmniejszyło zakres odchyleń bazowych.

Pozostałe nasze artykuły tematyczne o budownictwie on-line:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top