Opis techniczny domu jednorodzinnego

Co jest zawarte w opisie technicznym budynku jednorodzinnego
Przed rozpoczęciem budowy domu trzeba zlecić jego zaprojektowanie. Efektem pracy projektanta jest projekt budowlany. Na początkowych kartach w projekcie budowlanym znajduje się opis techniczny budynku jednorodzinnego. Znajdują się w nim informacje na poszczególne tematy:
Przedmiot inwestycji, czyli rodzaj budynku, oraz numer działki, na której będzie budowany.
Informacja na temat istniejących zabudowań na działce przedmiotowej, oraz działkach sąsiednich.
Opis zagospodarowania terenu, czyli opis budynku wraz z resztą infrastruktury, która będzie budowana.
Zestawienia powierzchni działki, budynku, oraz informacje dotyczące ilości kondygnacji i wysokości.
Informacje, czy obiekt posiada wpis do rejestru zabytków, czy jakaś eksploatacja górnicza ma wpływ na działkę, czy istnieją inne zagrożenia.
Zapis dotyczący przyłączy (kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, gazowego, wodociągowego, centralnego ogrzewania)
Opis dotyczący gospodarowania odpadami, czyli określenie miejsca, gdzie będą się znajdować pojemniki na odpady.
Sprawdzenie zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

słowa kluczowe: opis techniczny do projektu budowlanego, opis techniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego, opis projektu budowlanego, projekt budowlany przykład, co powinien zawierać projekt budowlany, opis techniczny budynku jednorodzinnego doc, strop cerit, projekt budowlany rozporządzenie, opis techniczny domku jednorodzinnego

Pozostałe nasze artykuły tematyczne o budownictwie on-line:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top