Dokumenty składane wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Dokumenty składane wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu trzeba złożyć szereg dokumentów. Najważniejszymi z nich są: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt budowlany. Projekt budowlany składa się z dwóch części – projektu architektoniczno – budowlanego, w skład którego wchodzi: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne i sanitarne oraz projektu zagospodarowania działki. Ten drugi musi być sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych. Co ważne – mapa ta musi być aktualna na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli chodzi o oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – jest to dokument składany pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wszystkie dokumenty składa się do wydziału architektury starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Aby architektura nie miała podstaw do wezwania o uzupełnienie braków (co znacznie przedłuża postępowanie), wniosek musi być kompletny i prawidłowo sporządzony.

Pozostałe nasze artykuły tematyczne o budownictwie on-line:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top